Дижитал банк 100

Захиалагч: Хаан банк

Дизайн: “Next Nature” ХХК

Хэмжээ: 455м²

Гүйцэтгэсэн он: 2020

Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

Холбоо барих ›