Төв Голомт Банк

Захиалагч: Голомт Банк

Дизайн: Рендер ХХК

Хэмжээ: 840м²

Гүйцэтгэсэн он: 2021

Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

Холбоо барих ›