ГОЛДЕН ПЕН ДЭЛГҮҮР

Захиалагч: Тэнгэр-Алтай трейд ХХК
Дизайн:  Рендер ХХК  
Хэмжээ:  40м 2
Гүйцэтгэсэн он: 2018
Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

Холбоо барих ›