ШИНЭ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ РЕСТОРАН

Захиалагч: Хувь хүн

Дизайн: Хувь хүн

Гүйцэтгэсэн он: 2017

Хэмжээ: 120м²

Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

Холбоо барих ›