НИССАН ШОУРҮҮМ, ОФФИС

Захиалагч:  Моннис Моторс ХХК
Дизайн:  “РАДД” ХХК     
Хэмжээ: 900м 2        
Гүйцэтгэсэн он: 2018
Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, тавилга

Холбоо барих ›