МОБИКОМ ГAЛЛЕРИА САЛБАР


Захиалагч: Мобиком корпораци ХХК
Дизайн: Рендер ХХК        
Хэмжээ: 77м 2       
Гүйцэтгэсэн он: 2022
Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

 

Холбоо барих ›