ХААН ПРИОРИТИ

 

 

Захиалагч: Хаан банк
Дизайн: Skinny studio
Хэмжээ: 165м²
Гүйцэтгэсэн он: 2019
Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга

Холбоо барих ›