ГОЛОМТ ПАРК ПЛЭЙС

Төслийн нэр: Голомт Хотхон
Захиалагч:  Голомт Банк       
Дизайн:   “Рендер” ХХК      
Хэмжээ:   495,5м 2      
Гүйцэтгэсэн он: 2014
Гүйцэтгэсэн ажил: Экстерьер

Холбоо барих ›