ГОЛДЕН ПЕН

Захиалагч: Тэнгэр-Алтай трейд ХХК

Дизайн: Рендер ХХК

Хэмжээ: 40м 2

Гүйцэтгэсэн он: 2018

Гүйцэтгэсэн ажил: Интерьер, Тавилга 

Холбоо барих ›